Badminton
Club
Karnataka Badminton Association
No.4, Jasma Bhavan Road,
Vasantha Nagar,
Miller Tank Bed Area,
Bangalore - 560 052
Ph: +91 80 42788888
Fax: +91 80 22254756
Email id : info@kba.org.in
KBA UMPIRES ADDRESS LIST
Varun N Bhat
Bangalore
Rajan Mehire
Belgaum
S. Manjunath
Bangalore
P. Suresh
Bangalore
Ms. Bhagyashree N. Kunchur
Belgaum
Ms. Bhavya T.A.
Ramanagaram
Chander Kulkarni
Gulbarga
Om Shiva Prasad
Tumkur
Mohan Dev P.K.
Bangalore
Narayan K.N.
Bangalore
Yogirajendra B. Patil
Gulbarga
N. Suchethan Jain
Bantwal Taluk
R. Ravi Kumar
Tumkur - 2
B.M. Rajanna
Bangalore
Laxmikant M. Netalkar
Belgaum